Startlån

Husbankens ordning med startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte.

Lurer du på om du er i målgruppen for startlån og tilskudd? Eller ønsker du å søke lån og/eller tilskudd ?

Her kan du lese mer og søke om startlån

For mer informasjon om startlån, kontakt NAV Sel.
Ring NAV sentralt på 55 55 33 33.