Startlån

Husbankens ordning med startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte.

Lurer du på om du er i målgruppen for startlån og tilskudd? Eller ønsker du å søke lån og/eller tilskudd ?

Her kan du lese mer og søke om startlån

For mer informasjon om startlån, kontakt NAV Sel.
Kontaktperson: Kåre Mæhlum, tlf. 
412 88 781

Kontakt

Kåre Mæhlum
Veileder - NAV Sel
Mobil 412 88 781