Sammenslåtte legater i Sel

Legatets avkastning skal komme til gode ungdom som p.g.a. fysiske, psykiske eller sosiale problemer har behov for økonomisk støtte for å f gjennomført en utdanning, eller som på annen måte trenger hjelp til habilitering/rehabilitering. Det er anledning til å søke på tildeling innen 01.05 og 01.11 hvert år.

Stiftet 18.09.2001 ved sammenslåing av følgende legater:

  • Emma Formos fond
  • Lars Øy's legat. (jfr. Henrik Garboe Sahls og Hustrus testamente. Bla til en Fattig i Vaage Prestegjeld)
  • Iver Thaugs legat for trengende barn i Sel. (sammenslått med Even Sørensen Herbergs legat i 1977)
  • Fondet til minne om Syver og Kari Bu
  • Ole og Gunhild Angård Faugstads minnelegat i Heidal
  • Ellen og Johannes Hauges minnelegat for Sel
  • Johan Nygårds og hustrus legat/Syver 0. Endrestads legat. (dette legatet ble sammenslått av Johan Nygård og hustrus legat og Syver 0. Endrestads legat ved styrevedtak 22. februar 1977)
  • Pål og Marit Rostens legat

Søknaden sendes Sel kommune Botten Hansens gt 9 2670 Otta
eller på e-post til postmottak@sel.kommune.no