"Kan tildeles en evnerik, ubemidlet ungdom fra Nord-Sel til studier ved universitet eller høyskole"

Legatets avkastning skal komme til gode ungdom som p.g.a. fysiske, psykiske eller sosiale problemer har behov for økonomisk støtte for å f gjennomført en utdanning, eller som på annen måte trenger hjelp til habilitering/rehabilitering. Det er anledning til å søke på tildeling innen 01.05 og 01.11 hvert år.