Sengeavdelingen NGLMS

Sengeavdelingen ved NGLMS omfatter 6 korttidsplasser for Sel kommune i tillegg til 6 intermediære og 3 KAD (øyeblikkelig hjelp) senger for Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk.

Telefon sengeavdeling - døgnkontinuerlig 992 17 890

Kontakt

Elisabeth Rudi
Avdelingsleder - sengeavdeling NGLMS og avdeling for dialyse
Mobil 907 29 412