Sengeavdelingen NGLMS

Sengeavdelingen ved NGLMS omfatter 6 korttidsplasser for Sel kommune i tillegg til 6 intermediære og 3 KAD (øyeblikkelig hjelp) senger for Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk.

For å redusere smitterisiko i avdelingen er det begrenset adgang til besøk. Ved besøk følges anbefalinger fra helsedirektoratet.

  • Det er åpent for besøk fra nære pårørende når situasjonen til pasienten tilsier dette.
  • Alle besøk skal avtales på forhånd med avdelingen, tlf. 99217890.

Kontakt

NGLMS Sengeavdelingen
Hovednummer
Mobil 992 17 890
Vera Testad Midtgard
Avdelingsleder NGLMS Sengeavdeling
Mobil 480 53 512