Kreftkoordinator i Sel og Vågå

Kreftkoordinator er pr. i dag 80% fast stilling med arbeidssted i Sel (mandag-tirsdag-torsdag-fredag) og
20% fast stilling med arbeidsted i Vågå hver onsdag.

Kreftkoordinatoren er tilgjengelig på telefon for begge kommunene mandag-fredag 08-1530.
 

Hva er en kreftkoordinator?

 • Kreftkoordinator er til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.
 • Er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasientene i kommunen.
 • Skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende.
 • Skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene.

Kreftkoordinatoren kan ikke alt, men vet hvem som kan

Få svar på spørsmål og bli veiledet videre. 

 • Kreftkoordinatoren hjelper deg:
  • med svar på spørsmål om kreft, behandling og bivirkninger
  • med å navigere mellom fastlege, sykehus, NAV og andre institusjoner
  • med å finne hjelp på vei tilbake til livet etter endt behandling

Litt hjelp kan gjøre stor forskjell.

 • Kreftkoordinatoren hjelper deg:
  • med oversikt over tilbud som finnes i kommunen din
  • med å få oversikt over økonomi og rettigheter
  • med gode råd om hvordan du kan snakke med barna dine om alvorlig sykdom
  • med å orientere barnehage og skole om situasjonen dere er i

Få hjelp når døden nærmer seg – og i tiden etterpå.

 • Kreftkoordinatoren hjelper deg:
  • med å tilrettelegge for en verdig avslutning – på institusjon eller i eget hjem
  • med å samordne andre faggrupper (fastlege, kreftlege, fysioterapeut, sosionom, helsesøster, prest m. fl.)
  • med støtte og samtaler i ukene som kommer
  • med tilbud om sorggrupper for barn som er etterlatt

Ikke nøl med å ta kontakt med kreftkoordinatoren i din kommune.
 

Kontakt

Hilde Aarvik
Kreftkoordinator NGLMS
Mobil 917 66 351