Kreftkoordinator i Sel og Vågå

Kreftkoordinator er et lavterskeltilbud til pasienter som er berørt av kreft og deres pårørende. Dersom pasienten samtykker til henvisning til kreftkoordinator, kan fastlege eller spesialisthelsetjenesten henvise pasienten. Pasienten eller pårørende kan også ta direkte kontakt med kreftkoordinator selv.

Kreftkoordinator er per i dag 80% fast stilling med arbeidssted i Sel (mandag, onsdag, torsdag og fredag) og 20% fast stilling med arbeidsted i Vågå hver tirsdag.

Kreftkoordinatoren er tilgjengelig på telefon for begge kommunene mandag-fredag 08:00-15:30.
 

Hva er en kreftkoordinator?

 • Kreftkoordinator er til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.
 • Er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasientene i kommunen.
 • Skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende.
 • Skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene.

Kreftkoordinatoren kan ikke alt, men vet hvem som kan

Få svar på spørsmål og bli veiledet videre. 

Kreftkoordinatoren hjelper deg:

 • med svar på spørsmål om kreft, behandling og bivirkninger
 • med å navigere mellom fastlege, sykehus, NAV og andre institusjoner
 • med å finne hjelp på vei tilbake til livet etter endt behandling

Litt hjelp kan gjøre stor forskjell.

Kreftkoordinatoren hjelper deg:

 • med oversikt over tilbud som finnes i kommunen din
 • med å få oversikt over økonomi og rettigheter
 • med gode råd om hvordan du kan snakke med barna dine om alvorlig sykdom
 • med å orientere barnehage og skole om situasjonen dere er i

Få hjelp når døden nærmer seg – og i tiden etterpå.

Kreftkoordinatoren hjelper deg:

 • med å tilrettelegge for en verdig avslutning – på institusjon eller i eget hjem
 • med å samordne andre faggrupper (fastlege, kreftlege, fysioterapeut, sosionom, helsesøster, prest m. fl.)
 • med støtte og samtaler i ukene som kommer
 • med tilbud om sorggrupper for barn som er etterlatt

Ikke nøl med å ta kontakt med kreftkoordinatoren i din kommune.
 

Kontakt

Marthe Mork Fagernes
Kreftkoordinator i Sel og Vågå
Mobil 917 66 351