Campingplasser

Campingplasser er etter forskrift om miljørettet helsevern, en av flere meldepliktige virksomheter. Det vil si at virksomheten skal sende melding til kommunen før oppstart og ved vesentlige endringer eller utvidelser.

Kommunen har etter samme forskrift, plikt til å føre tilsyn med virksomheter og eiendommer som kan ha direkte eller indirekte innvirkning på helsen.

På denne siden finnes lenker til veileder, maler for brev og skjema som kan brukes av kommunene i Nord-Gudbrandsdal ved tilsyn og melding campingplasser.

Word-dokumentet for elektronisk utfylling kan fås ved henvendelse til kommunen/NGLMS. Word-dokumentene er også lagt ut på "Region felles/6K Planer, prosedyrer og veiledere utarbeidet regionalt/Miljørettet helsevern-folkehelse/Campinglasser".

Lenker til lovgrunnlag og annen aktuell informasjon finnes i veilederen.