Fysio- og ergoterapitjenesten i Sel

NGLMS er en sentral aktør i kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, i det helseforebyggende arbeid samt fysio- og ergoterapeutisk behandling. Vi disponerer en stor treningssal, et apparattreningsrom, et behandlingsrom og et treningskjøkken som til sammen gir gode muligheter for tilbud både individuelt og i grupper.

 

Informasjonssidene til fysio- og ergoterapitjenesten finner du her:

Rehabilitering i Sel kommune