Rehabilitering - ergoterapi og fysioterapi

Virksomhetsleder for Helse og Rehabilitering er Helge Båtstad.

Rehabiliteringstjenesten i Sel kommune består av: 

Fysioterapitjenesten:

Fagleder: 
Anne Kjersti Sørhaugen - mobil: 922 20 278 
- Frisklivsveileder

Britt Sagflaten - mobil: 941 61 499 
- 50% NGLMS (fysio) 
- 50% Fysio

Thale Lindstad - mobil: 415 37 286 
- 100% Fysio 
- Hverdagsrehabilitering

Martina Fahmy - mobil: 462 83 574 
- 70% Fysioterapitjenesten 
- 30% Helsestasjon (fysio)


Ergoterapitjenesten:

Fagleder: 
Britt Slettmoen - mobil: 950 40 552 
- Kommuneergoterapeut

Mona Lisa Skomakerstuen - mobil: 948 23 435 
- Ergoterapeut NGLMS 
- Hovedkontakt i kommunen for NAV hjelpemiddelsentralen 
- Demensteam

Eva Eline Eidsand Bunes - mobil: 453 24 833 
- Kommuneergoterapeut 
- Hverdagsrehabilitering

Ergoterapeut har følgende kontaktpersonoppgaver: 
- Hørselskontakt 
- Synskontakt 

Besøksadresse til ergoterapi- og fysioterapitjenesten:

Adresse: Selsvegen 20, inngang fra Wildenveys gate


Kommunalt lager for tekniske hjelpemidler / Hjelpemiddelsentralen:

Knut Holen - mobil: 975 67 243 
- Hjelpemiddelformidler

Besøksadresse:  Skansen 16 - Otta

Kontakt

Anne Kjersti Sørhaugen
Kommunefysioterapeut
Mobil 922 20 278
Britt Slettmoen
Ergoterapeut
Mobil 950 40 552

Adresse

Besøksadresse til ergoterapi- og fysioterapitjenesten:

Selsvegen 20, inngang fra Wildenveys gate