Andre tjenester

Avd. for bildediagnostikk (røntgen) :

Åpningstid: Mandag – fredag. 08:00 – 15:00.

Tlf. nr : 61 11 77 30

Ved røntgenlaboratoriet foretas det planlagte (elektive) undersøkelser av skjelett og lunger.

Undersøkelser bestilles ved at lege/kiropraktor sender henvisning til røntgenlaboratoriet.

Alle røntgenbilder blir sendt via teleradiologi, dvs via nettet til Sykehuset Innlandet for tolkning av røntgenlege.

 

Spesialister (eks. nevrolog, gynekolog, reumatolog osv. )

Må kontaktes via sentralbordet til Sykehuset Innlandet : 06200

 

Dialyse:
Åpningstider dialyse/ dagbehandlinger (cytostatika etc.) fra spesialisthelsetjenesten er mandag-onsdag-fredag fra kl. 07.30-15.00.
Telefon: 61 11 77 29 / 61 11 77 31.

 

Fysioterapitjenesten: Tlf.  922 20 278

Ergoterapitjenesten:  Tlf.  950 40 552

NGLMS Sengeavdeling : Tlf.  992 17 890

 

For mer informasjon om NGLMS www.nglms.no