Nord-Gudbrandsdal legevakt og legevaktsentral

Legevakttjenesten omfatter legevakten, legevakt- og alarmsentralen.

For akutt hjelp: Ring 113

Telefon legevakt: 116 117

Fra 04.04.2016 ble det innført ny legevaktordning i Nord-Gudbrandsdal. Legevakten på Otta vil fungere som før, med aktiv vakt ved Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter (NGLMS). Bakvaktordningen for Lesja/Dovre og Lom/Skjåk ble lagt ned og erstattet med en lege i sekundærvakt. Sekundærvakten har hjemmevakt i den kommunen han bor, men rykker ut ved behov - dvs. ved utkalling fra Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK/113) eller etter ønske fra primærvakten ved NGLMS.

Legevakten dekker Lesja, Dovre, Lom, Skjåk, Vågå og Sel. Legevakten er betjent på hverdager fra kl 16.00 til 08.00 i tillegg til hele døgnet lørdager, søndager og helligdager. Legevakten på Otta er bemannet med en lege og en til to sykepleiere. I tillegg har en lege i regionen sekudærvakt hjemmefra og utalarmeres ved behov av primærlegen på Otta.

Legevaktsentralen betjener alle telefoner til legevakt fra Sel, Vågå, Lom,Skjåk, Dovre, Lesja, Nord Fron og Sør Fron kommune hele døgnet og betjenes av sykepleier

Alarmsentralen betjener trygghetsalarmer og brann/innbruddsalarmer fra private og offentlige. Den betjenes av helsepersonell hele døgnet.

Pr. i dag er Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Nord Fron, Sør Fron, Ringebu og Gausdal tilknyttet alarmsentralen.

Bruk legevakten riktig
Legevaktas oppgaver er å behandle tilstander som trenger øyeblikkelig hjelp, det vil si akutt sykdom og skader eller alvorlig forverring av sykdom der behandling ikke kan eller bør utsettes til kontortid.

Ring legevakten før du kommer
Du treffer alltid helsepersonell som vurderer hvilken hjelp og skyss du behøver – også før du kommer til legevakten.

Ring 116 117 når hjelpa ikke kan vente som ved

 • Høy feber – særlig hos barn
 • Moderate pustevansker
 • Akutt sykdom eller alvorlig forverring
 • Slapt og medtatt barn eller tilsvarende symptom hos voksne.
 • Alvorlig psykisk sykdom
 • Mistanke om komplikasjoner i svangerskap
 • Sår og kuttskader som må syes, øyeskader
 • Mistanke om brudd

Ring 113 når det er akutt og står om liv som ved eller ved følgende

 • Ulykker, akutt alvorlig sjukdom og alvorlige hendelser der du treng akutt helsehjelp
 • Nye lammelser i ansikt, arm eller fot (eks. hjerneslag)
 • Ny tilkomne språk forstyrrelse, finner ikke ord   eller utydelig tale (eks. drypp/hjerneslag)
 • Uforklarlig svimmelhet og plutselig ustø
 • Om en person er bevisstlaus eller har nedsett bevissthet
 •  Brystsmerter som varer i mer enn fem minutt
 • Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn til vanlig
 • Uventa ubehag i brystet, generell uvel og kvalme

Ambulanse
Det er lege, legevaktvarslingen eller nød sentralen (113) som rekvirerer ambulanse.

Ambulansehelikopter
Norska luftambulanse har 1 ambulansehelikopter stasjonert på Dombås. Basen er døgnbemanna med eigen lege. Det er nødsentralen (113) som rekvirerer ambulansehelikopter.

Apotek
Nærmeste apotek finns på Amfi Otta. 

Gode råd
Om du er bekymra for egen eller andre familiemedlemmers helsetilstand, så kontakt lege på dagtid for å få vurdert situasjonen. Dette er spesielt viktig før kveld, helg og høytider. Om du trenger fornyelse av resept, så husk at gjøre det i god tid før helg eller høgtid. Husk å ta med deg faste medisiner når du reiser bort.

Prosedyrer for legevakttjenesten

Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk har felles interkommunal legevakt på Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter på Otta.

 

Det henvises også til "Styringssystem / Internkontroll NGLMS" for beskrivelse av bl.a. organisasjon, ansvar, oppgaver og avvikshåndtering.

Opningstider

Legevakten er betjent på hverdager fra kl 16.00 til 08.00 i tillegg til hele døgnet lørdager, søndager og helligdager.

  

Adresse

Selsvegen 20, 2670 Otta

For akutt hjelp: Ring 113

Telefon legevakt: 116 117