Privatperson og bekymret for et barn?

Hvis du er bekymret for et barns utvikling eller omsorg, kan du ta kontakt med barneverntjenesten i den kommunen hvor barnet bor. Du kan melde via telefon eller brev. Kontakt oss her.

Les mer her:

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)