Kontaktinformasjon for Sel og Ottadalen barnevernteneste

Telefon: 617 00 700 (sentralbord rådhuset)

Akutte henvendelser utenom arbeidstid: Nord-Gudbrandsdal barnevernvakt tlf. 90 85 44 75

E-post: barnevernteneste@sel.kommune.no


Post skal sendest til:
Barnevernstjenesten for kommunene Sel, Vågå, Lom og Skjåk, Botten Hansensgt. 9, 2670 Otta

Besøk oss:
Sel
Vi har lokaler i 3.etasje i Grandbygget, Ola Dahls gate 3B.
Åpningstider: Mandag - fredag 08:00 - 15.30

Vågå: kontortid onsdager
Skjåk: kontortid tirsdager
Lom: kontortid fredager
 

Ansatte ved barneverntjenesten

Ansatt Stilling Telefon nummer * E-post adresser
Kristin Kalbakk

Virksomhetsleder Sel og Vågå
barneverntjeneste

41 53 72 87  kristin.kalbakk@sel.kommune.no
Karina Mandal Teamleder tiltak 91 24 54 33  karina.mandal@sel.kommune.no 
Mona Rudi Hegge Sekretær (tirs og tors) 90 21 91 17  mona.hegge@sel.kommune.no

Elisabeth Sletten Lysbakken

Barnevernkonsulent 91 52 37 57  elisabeth.lysbakken@sel.kommune.no

Lene Grev

Barnevernkonsulent 95 20 30 62  lene.grev@sel.kommune.no

Lene Steen

Barnevernkonsulent 91 85 83 77  lene.steen@sel.kommune.no
Hilde Grothe Johnsgård Barnevernkonsulent 47 70 11 96  hilde.johnsgard@sel.kommune.no

Anne Ragnhild Kvarberg

Miljøarbeider 41 68 99 72  anne-ragnhild.kvarberg@sel.kommune.no
Liv Høystad

Barnevernkonsulent
PMTO-terapeut

90 78 79 16

 liv.hoystad@sel.kommune.no
Nina Hoff Barnevernkonsulent 90 47 89 24  nina.hoff@sel.kommune.no
Nora Skaarnæs Seim

Barnevernkonsulent

48 07 59 24  nora.skaarnaes.seim@sel.kommune.no
Marit Løkken Sanden Barnevernkonsulent 91 00 80 72  marit.loekken.sanden@sel.kommune.no
Iselin Resset Barnevernkonsulent 47 71 60 32  iselin.resset@sel.kommune.no
Marte Linderud Familieveileder/ barnevernkonsulent 40 03 65 70  marte.linderud@sel.kommune.no
Karen Haverstad (fraværende) Teamleder undersøkelser og stedfortreder 95 92 41 86 karen.haverstad@sel.kommune.no
Sigrid Aaboen (permisjon) Barnevernkonsulent 41 54 27 91 sigrid.aaboen@sel.kommune.no 

 

* Mobiltelefonene blir lagt igjen på kontoret når arbeidsdagen er ferdig.
Det er derfor ikke mulig å treffe saksbehandler på disse numrene utenom arbeidstid.


Ved akutte henvendelser utenom arbeidstid:
Nord-Gudbrandsdal barnevernvakt tlf. 90 85 44 75

Legevakt: 116 117
Åpningstid: Hverdag: kl. 16.00 – 08.00
Helg/helligdag: Hele døgnet.

Politi: 112

Ambulanse/legevakt: 113