Tilrettelagt transport (TT-kort)

Tilrettelagt transport (TT) er et transporttilbud for personer i Innlandet som på grunn av forflytningshemminger ikke kan benytte det ordinære kollektivtilbudet.

Det er vedtatt en felles TT-ordning for Innlandet fylkeskommune. Den vedtatte forskriften trådte i kraft 1. januar 2020.

Mer informasjon om ordningen og søknadsskjemaer finner du på sidene til Innlandet Fylkeskommune

 

Hvem kan få TT-kort?

 

Du kan søke om TT-kort hvis du:

  • ikke kan reise kollektivt på grunn av en funksjonsnedsettelse som er livsvarig eller som varer i mer enn to år
  • har bostedsadresse i Innlandet fylke i folkeregisteret

Eksempler på forflytningshemminger som kan gi grunnlag for godkjenning:

  • blinde eller sterkt svaksynte
  • rullestolbrukere eller andre sterkt bevegelseshemmede
  • psykisk funksjonshemmede, utviklingshemmede, personer med nevrologiske sykdommer, demente, hjerte- og lungesyke, astmatikere og allergikere

Det gir ikke grunnlag for godkjenning hvis du:

  • har tilgang til bil og kan kjøre den selv
  • mangler kollektivtilbud på hjemstedet
  • (vesentlige endringer i kollektivtilbudet kan imidlertid gi grunnlag for ny vurdering av TT-rettigheter)
  • er barn under 8 år
  • (tildeling for øvrig skjer uavhengig av alder)