Startlån

Retningslinjer for startlån i Sel kommune (PDF, 568 kB)

Startlån fra kommunen kan hjelpe deg som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig.

Startlån kan gis til barnefamilier, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre som bor i en uegnet bolig og enten vil kjøpe bolig eller utbedre/tilpasse boligen sin.

Startlån kan gis til refinansiering dersom du står i fare for å miste boligen.

Får du lån til bolig i privat bank, kan du ikke få startlån. Er du ung i etableringsfasen, eller i en situasjon hvor du kan spare, får du heller ikke startlån. Barnefamilier som har behov for en stabil bolig raskt, er unntatt fra kravet om å spare, der bosituasjonen er uegnet og det er behov for å stabilisere bosituasjonen.

Kommunen kan likevel velge å gi deg startlån til å kjøpe, bygge, utbedre eller tilpasse bolig dersom det vurderes som den eneste løsningen for at du skal kunne fortsette å arbeide i kommunen, eller at du skal velge å ta en jobb i kommunen.