Planer for tomta til gamle Otta skole

Foto: Svein Holen

Side under utvikling, februar 2023.

Her blir det lagt ut informasjon om framdrift i arbeidet med å utvikle tomteområdet til gamle Otta skole.

Se invitasjon til folkemøte i Otta kulturhus 21. februar, under "Aktuelt" på kommunens forside.