Melde naturskade på eiendom, veger etc

Hvordan melde naturskader på eiendom, veger etc

Inntil 5 dekar:
Gjelder skaden boligeiendom på inntil 5 dekar skal skade meldes til eget forsikringsselskap

Over 5 dekar: 
Skade på eiendom over 5 dekar skal meldes som naturskade til lensmannskontoret, helst ved personlig oppmøte.

Skader som er direkte forårsaket av bekker, åer og som krever større sikringsanlegg skal etter hvert meldes til NVE via Sel kommune. Dette vil det bli gitt nærmere informasjon om når skjema for anmodningsbistand blir tilgjengelig. Det er i utgangspunktet kommunene som kan søke om bistand eller tilskudd til sikring. Dersom grunneiere eller andre ønsker bistand må søknad sendes via kommunen, og kommunen må uttale seg til søknaden før den oversendes NVE. Tilskudd og bistand - søknadsprosess og saksbehandling (NVE).

I tvilstilfeller avklarer naturskadefondet og NVE hvem som skal håndtere saken.