Tomter Strand

Strand ligger på Sel, ca 10 km fra Otta sentrum. Boligfeltet har nærhet til skole, barnehage og butikk og kun 10 minutter til fjellområdet Høvringen.

Kartutsnitt av Strand
På kartutsnittet nedenfor ser du hvor de ledige tomtene er lokalisert. Disse to tomtene ligger utenfor rasområdet og rød støysone, men innenfor gul støysone. Dette innebærer noen støytiltak for å tilfredsstille krav til støy, som kjøper må beregne kostnad på.
Ledig tomt er merket med rød prikk.

PDF-format av kartutsnitt: 
Her kan du laste ned kartutsnittet over Strand i PDF-format: Strand (PDF, 444 kB)Her kan du se prisene på de kommunale boligtomtene