Tomter Sandbumoen Nord

Sandbumoen boligfelt ligger ca 5 km sør for Otta sentrum. Fint turområde i skogsterreng. Gang- og sykkelveg til Otta.

Kartutsnitt av Sandbumoen nord
På kartutsnittet nedenfor ser du hvor de ledige tomtene er lokalisert.
Ledige tomter er merket med rød prikk.

 


PDF-format av kartutsnitt: 
Her kan du laste ned kartutsnittet over Sandbumoen nord i PDF-format: 


Her kan du se prisene på de kommunale boligtomtene