Omsorgsplan for Sel kommune 2012 - 2020

Omsorgsplanen beskriver i korte trekk tjenestene i dag og ser på behovene framover mot 2017, men også med et blikk mot 2020 og 2030. Forslag på konkrete tiltak innen fire års perioden innarbeides i handlingsdelen.