Digitalt førstevalg

Sel kommune har et overordna mål om at innbyggere skal kunne ha et digitalt førstevalg innen 2020. Det er derfor viktig at vi prioriterer tid til dette utviklingsarbeidet. 

I prosessen med å gjøre alle tjenester digitale, er det personlige møtet med innbyggerne fremdeles viktig. Derfor vil noen av kommunens medarbeidere, både administrative og politikere, være tilgjengelig for innbyggere på Aktivitetshuset. Dette vil det komme mer informasjon om i løpet av februar. 

Målet er at innbyggerne våre kan møte representanter fra de ulike tjenestene i kommunen en dag i måneden, i første omgang. Vi ønsker å utvikle aktivitetshuset til et innbyggertorg hvor terskelen for å stikke innom er lav. Går dette bra, er målet å innføre en kommunedag i uka.