Sel som omstillingskommune

Sel kommune har de siste årene opplevd nedgang i sysselsetting og redusert innbyggertall. Sel kommunestyre har derfor besluttet å sette i gang et forberedende arbeid for å sikre Sel status som omstillingskommune. Dette skjer blant annet i samarbeid med Innlandet fylkeskommune og Innovasjon Norge, som også bidrar med finansiering av denne fasen i arbeidet. Omstillingsstatus skal bidra til å revitalisere og forsterke næringsutviklingsarbeidet gjennom ei flerårig satsing på utvikling og vekst.

Der elvene møtes - Klikk for stort bildeKommunestyret fastsatte i møte 11.5.20 mandat for arbeidet i strategi- og forankringsfasen, og oppnevnte videre styringsgruppe sammensatt av representanter fra Sel kommune, næringslivet i Sel, regionrådet i Nord-Gudbrandsdal, Innlandet fylkeskommune og Innovasjon Norge.  – Styringsgruppa hadde sitt første møte 23. juni.

Innovasjonsselskapet Proneo er innleid for å bistå kommunen i arbeidet med å legge grunnlaget for denne flerårige satsinga på næringsutvikling. For å få innspill til dette arbeidet ble det i august sendt ut en elektronisk spørreundersøkelse til alle bedrifter og husstander i Sel kommune.
 
Arbeidet støttes av Innlandet fylkeskommune og Innovasjon Norge - Klikk for stort bildeArbeidet støttes av Innlandet fylkeskommune og Innovasjon NorgeDet vil bli lagt opp til flere muligheter for informasjon og medvirkning utover høsten. – Dette vil bli annonsert nærmere.
Styringsgruppa skal i henhold til vedtatt framdriftsplan, overlevere sitt forslag til omstillingsplan til kommunedirektøren innen 15.november. Kommunestyret behandler saken i desember.  


Et godt grunnlag for søknad om omstillingsstatus er avhengig av god oppslutning fra næringsliv og innbyggere, så benytt sjansen til å si din mening! 
 

Eldri Siem, Ordfører
Oppdragsgiver på vegne av kommunestyret

Ola Helstad, Kommunedirektør
Prosjektansvarlig