Detaljreguleringsplan Furusjøvegen hyttefelt - høring og offentlig ettersyn

Sel formannskap har i møte 15.11.22, sak 2022/102, med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10, vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for Furusjøen hyttefelt ut på høring og offentlig ettersyn.

Planområdet er sentralt på Mysusæter. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for fritidsbebyggelse, det planlegges 9 nye hyttetomter.

Planforslaget med tilhørende dokumenter er tilgjengelig her og på Sel rådhus.

Merknader sendes Sel kommune v/plan og teknisk, Botten Hansens gt. 9, 2670 Otta eller til postmottak@sel.kommune.no innen 27.01.23.

Furusjøvegen hyttefelt -plandokumenter
Tittel Publisert Type
01. Plankart Furusjøvegen A3 2000 rev 25.05.22

05.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01. Plankart Furusjøvegen A3 2000 rev 25.05.22.pdf
07. Overordnet VA-plan

05.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07. Overordnet VA-plan.pdf
11. Saksprotokoll

05.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11. Saksprotokoll.pdf
03. Planbestemmelser Fususjøvegen hyttefelt

05.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03. Planbestemmelser Fususjøvegen hyttefelt.pdf
09. Flomsonekart 200-årsflom inkl klimapåslag Oppdatert

05.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09. Flomsonekart 200-årsflom inkl klimapåslag Oppdatert.pdf
04. Oppsummering av merknader

05.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04. Oppsummering av merknader.pdf
10. Overvannsvurdering Furusjøvegen hyttefelt

05.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10. Overvannsvurdering Furusjøvegen hyttefelt.pdf
06. ROS Furusjøvegen hyttefelt

05.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06. ROS Furusjøvegen hyttefelt.pdf
08. Flomvurdering Mysusæter Oppdatert

05.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08. Flomvurdering Mysusæter Oppdatert.pdf
02. Planbeskrivelse Fususjøvegen hyttefelt

05.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02. Planbeskrivelse Fususjøvegen hyttefelt.pdf
05. Alle merknader samlet

05.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05. Alle merknader samlet.pdf
Furusjøvegen hyttefelt - Klikk for stort bilde