Detaljregulering for Sameie-teigen hytteområde, gbnr. 328/1 - Varsel om oppstart av detaljregulering og høring av planprogram

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av planarbeid og høring av planprogram for Sameie-teigen hytteområde på Mysusæter. Planarbeidet er nærmere beskrevet i forslag til planprogram og kart som angir forslag til plangrense.

Kommentarer, merknader, opplysninger og eventuelle spørsmål om det igangsatte planarbeidet rettes til Norconsult AS, Skansen 2E, 2670 Otta.

Epost: Ann.Ginzkey@norconsult.com

Frist for innspill er satt til 31.05.2023.

Forslag til planprogram detaljregulering Sameie-teigen hytteområde, gnr. 328 bnr. 1 (PDF, 4 MB)

Kart plangrense Sameie-teigen hytteområde, gnr. 328 bnr. 1 (PDF, 2 MB)

 

Planområde Sameie-teigen detaljreguering - Klikk for stort bildePlanområdet er markert med rød sirkel i kartet. Kilde: Norgeskart.no