Detaljregulering for Pillarguribrota, varsel om oppstart av detaljregulering og høring av planprogram

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for skiferbruddene, Pillarguribrota på Otta. Planen vil utarbeides som detaljreguleringsplan, jf. pbl. § 12-3. Planarbeidet er nærmere beskrevet i forslag til planprogram.

Planprogram, detaljregulering for Pillarguribrota (PDF, 2 MB)

 

Pillarguribrota deltaljregulering - Klikk for stort bildePlanavgrensning for tiltaket. Plangrense er vist med rød stiplet strek. Kilde: Norgeskart.no

Spørsmål vedrørende det varslede planarbeidet kan rettes til:

Feste NordØst as v/Stine Ringnes, tlf. 99235877 eller e-post: sr@feste.no

Eventuelle uttalelser sendes skriftlig innen mandag 08.12.2022 til:

Feste NordØst as, postboks 33, 2541 Tolga, eller til e-post: sr@feste.no