Varsel om bygge- og deleforbud

Sel kommune har sendt ut varsel om at det vurderes å nedlegge midlertidig bygge- og deleforbud for enkelte områder som var evakuert under ekstremværet "Hans", samt noen naboeiendommer.

Kommunen vurderer å fatte vedtak som omfatter eiendommer i de evakuerte sonene og nærliggende eiendommer. Eierne mottar varsel fra kommunen om dette.

Hvorfor sendes det varsel til alle nå?

Loven krever at det sendes varsel minst tre uker før et vedtak fattes, jf. Forvaltningsloven § 16. Vi er også opptatt av å bidra til at de som er rammet får oppgjør fra forsikringsselskapene så raskt som mulig. 

Vi vet ikke ennå hvor NVE anbefaler å sette grensa for hva som er trygt. Men dersom vi hadde ventet på NVEs konklusjoner før vi varslet, ville det tatt lenger tid for dem som rammes å få erstatning fra sitt forsikringsselskap. 

For mer informasjon om forsikringsoppgjøret må du ta kontakt med eget forsikringsselskap.

Hva betyr dette varselet?

Varselet er bare en informasjon om at kommunen vurderer å fatte et vedtak som omfatter din eiendom. Det er viktig å understreke at det ennå ikke er tatt en beslutning om at din eiendom og ditt hus vil bli omfattet av et bygge- og deleforbud. Det er NVE som gir sin anbefaling om dette i løpet av tiden som kommer. 

Loven krever at kommunen skal varsle alle om at et slikt vedtak kan komme. Det gir deg som eier en mulighet til å uttale deg til kommunen. Vedtaket fattes senere, og vil sannsynligvis omfatte færre eiendommer enn de som nå har fått varsel. Du kan klage på vedtaket når det er fattet.