Utsatt høringsfrist til 14. juni på Silingsrapport alternative traseer for E6 mellom Sjoa og Ny-Sandbu

Nye Veier har sammenstilt og dokumentert alternativsøket og vurderingen av en ny trasé mellom Sjoa og Ny-Sandbu i en egen silingsrapport. Etter innspill fra regionale myndigheter i Planforum utsettes fristen for høring til 14. juni.

Les mer om rapporten her: Silingsrapport alternative traseer for E6 mellom Sjoa og Ny-Sandbu på høring

Nye Veier ønsker å involvere grunneiere og andre interessenter i silingsprosessen, og oppfordrer alle til å komme med skriftlig innspill innen 14.juni 2024.

Innspill sendes: post@nyeveier.no 

Eller i posten til:

Nye Veier, Vangsvegen 73, 2317 Hamar

Merk uttalelsen med Silingsrapport Sjoa – Ny-Sandbu