Thea Helene Bjerknes er vår nye virksomhetsleder på NGLMS

Thea begynte i jobben 1. februar og har nå lagt bak seg 7 uker i stillingen. Hun har kommet godt i gang og blitt tatt godt imot blant kolleger på rådhuset og NGLMS.

Thea Helene Bjerknes - virksomhetsleder NGLMS - Klikk for stort bilde

Thea vokste opp i Sandvika utenfor Oslo, og har flyttet fra Oslo med samboer og to små barn til Faukstad i Nedre Heidal.

Hun er utdannet sykepleier og har en master i helse- og sosialinformatikk. Thea har tidligere jobbet på gastrokirurgisk avdeling på Ullevål, har bakgrunn fra fastlegekontor og nå sist fra Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Her var arbeidsoppgavene i hovedsak knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet. Bakgrunnen fra primær- og spesialisthelsetjenesten er gode erfaringer hun tar med seg inn i jobben på NGLMS.

Thea ønsker å være med å utvikle helsetjenestene i Nord-Gudbrandsdal og har et sterkt ønske om å jobbe med ledelse og motivering av ansatte. NGLMS har et sammensatt og faglig interessant miljø med kommunalt, regionalt og interkommunalt samarbeid, og dette er en stor og ny utfordring i forhold til hvordan man yter helsetjenestene.

 

Etter 7 uker i Sel sitter hun igjen med flere innledende inntrykk:

Hun sier hun har blitt tatt svært godt imot og innføringen i ny stiling har vært svært godt tilrettelagt.

Vi har godt etablerte tjenester, og har en faglig sterk gjeng på alle poster. Arbeidet med lederstrukturen er godt i gang, og for å få best mulig innblikk i arbeidsmetodene ønsker Thea å gjennomføre hospitering på alle tjenesteområdene. Thea ønsker å gjøre seg kjent med regionen, og brenner for å jobbe videre med utviklingen av spesialisthelsetilbudet.

Samarbeidet på tvers i helsesektoren i Sel oppfatter hun som veldig bra, det har vært veldig viktig å få på plass kvalitetsrådgiver (Hilde Aarvik er ny i stillingen) for å få på plass gode rutiner og løfte kvalitetsarbeidet.

 

Vi ønsker Thea og familien hjertelig velkommen til Sel og ser fram til et fortsatt godt samarbeid.