Navnet ble Dagsturhytta Otta

Det kom inn mange forslag på navnekonkurransen på Dagsturhytta. En jury har gått gjennom alle forslag; 3 av disse var forslag på Dagsturhytta / Dagsturhytta Otta. Vinner av navnekonkurransen ble Kjell Arne Bakke

Begrunnelse fra forslagsstiller:

"Navnet bør knyttes til funksjonen som hytta skal ha, slik at også turister lett forstår hva denne hytta er og kan brukes til: et sted å ta en (dags-)tur til fra Otta-området. Man kan finne på mange gode navn, men hvis hytta skal brukes av andre enn lokalbefolkning bør også turister og hyttefolk lett forstå hva dette er, altså et dagsturmål. At det et dagsturhytter også andre steder tilsier å kalle den Dagsturhytta. Når man først er i Gudbrandsdalen/Innlandet kan man jo oppsøke flere dagsturhytter i området. Så hva med å profilere alle dagsturhyttene samlet for hyttefolk, turister og lokalbefolkning? Det tilsier samme hyttenavn over alt."

Juryen slutter seg til denne begrunnelsen og mener at Dagsturhytta Otta vil være et navn som sikrer god profilering av hytta både lokalt og for tilreisende.