Markedsdialog «skoletomta»

Etter at skolen flyttet inn i nye lokaler har det vært jobbet med å planlegge hvordan tomta til gamle Otta skole skal brukes. Kommunen ønsker å bruke tomta til å forme et nytt og attraktivt boligområde.

Dette er bakgrunnen for at Sel kommune i samarbeid med LUP og Husbanken hadde en markedsdialog torsdag 30.5.2024.

 Her finner du presentasjonene som ble lagt frem for deltakerne og LUP sin orientering om prosjektet.  

 Gamle Otta skole - et nytt og attraktivt boligområde - Innovative anskaffelser

Gamle Otta skole - tomt - Klikk for stort bilde