Hvem synes DU bør få Sel kommunes kulturpris for 2022 ?

Send inn ditt forslag med begrunnelse til postmottak@sel.kommune.no eller postadresse Botten Hansensgt. 9, 2670 Otta innen 10. februar.

Formålet med prisen er å stimulere kulturarbeidet i kommunen. Kulturprisen skal være en hedersbevisning til en person/gruppe/organisasjon som har vist en særlig innsats for kulturlivet i Sel.

Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner eller grupper av personer, til lag og organisasjoner eller institusjoner som er hjemmehørende i Sel kommune. Vedkommende må ha vist vedvarende og aktiv kulturinnsats ut over det vanlige. Hvis innsatsen til vedkommende har kommet Sel kommune særlig til gode, kan prisen også tildeles kandidater som ikke er bosatt i kommunen

Forslag skal være skriftlig og begrunnet. Forslag og forslagsstiller er unntatt offentlighet

Driftsutvalget vedtar hvem som skal tildeles prisen. Navnet på prisvinneren kunngjøres etter at vedtaket er gjort.

Prisen er på kr. 10.000 samt diplom med Sel kommunes profil.

Prisen overrekkes av ordføreren på et allerede eksisterende arrangement, alternativt kommunestyrets siste møte i året.

I 2021 ble Viggo Didriksen tildelt kulturprisen.