Fra og med i dag går Otta Legekontor  over til å bruke www.helsenorge.no for timebestillinger, e-konsultasjoner og reseptbestillinger. Tjenesten heter "Min helse", og du kan lese mer om den her.Otta legekontor oppfordrer alle sine pasienter til å logge inn og bli kjent med helsenorge-sidene. 


Arbeidene med renovering av vann- og avløpsledningene mellom Dahle og Otta er godt i gang. Planlagt ferdigstillelse er juli i år.
Skole-NM i yrkesfag ble avholdt på Hamar forrige uke. Elevene Even Midtli fra Sel og Stig-Rune Haakenstad ved Nord-Gudbrandsdal videregående skole avd. Otta gikk av med gull i logistikkfaget.

 

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

Dinutvei.no gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. På dinutvei.no finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt eller på e-post.

Høringsdokumentene om evt. endret skolestruktur gjennom sammenslåing av skolekretsene Sel og Otta er lagt ut på Sel kommune sin hjemmeside og Facebook.


Områder på Sør- og Østlandet har mye snø, noe som medfører flomfare når snøen smelter. NVE oppfordrer både kommunene, og private, til å gjennomføre tiltak for å redusere faren.  


Statens vegvesen opplyser at geolog vil komme å vurdere faren for ytterligere snøskred i Rondanevegen ca kl. 19.00. Vegen er stengt inntil situasjon er avklart. Sel kommune i samarbeid med vegstyret  tar nå initiativ til å få strødd vegen i gamle Mysusæterlia, slik at det skal være mulig å komme til og fra Mysusæter primært av beredskapsmessige hensyn. Deler av vegstrekningen er svært glatt og det er ikke tilrådelig å kjøre før det blir strødd.Kjøring må begrenses da det er utfordringer mht møteplasser langs vegen.


I 2015/2016 gjennomførte virksomhetsledere og rådmannsledelsen lederutviklingsprogrammet «veksthus for ledere». Dette ble utført i samarbeid med Lederskap AS og Høgskolen Innlandet. Tilbakemeldingene fra dette studiet var meget gode, arbeidsmetodikk og fokus på lederroller er tema rådmannen sammen med lederne har høyt fokus på.

 

 

 

 

Avdelingsledere sammen med nytilsatte virksomhetsledere, HTV med frikjøp og kommunalsjef får i år mulighet til å delta i samme type lederutvikling som det som ble avviklet tidligere Dette er 3 av i alt 6 samlinger, spennende måte og jobbe tverrfaglig på. Lederutviklingsprogrammet bidrar til at vi har en organisasjon i utvikling 

Magnhild Haugen fra Otta ble den heldige vinneren av et gavekort på 2000 kroner. Magnhild er en ivrig turgåer, ofte sammen med gode venninner og barnebarn og sier at Turmenyen er en inspirasjon. Hun gleder seg til Turmenyen for 2018 kommer, da blir det nye turmål. Sel kommune gratulerer!
Som en del av satsingen med heltidskultur innenfor helse og omsorg, og overgang til årsturnus som et virkemiddel for dette har alle avdelingsledere og virksomhetsledere i tillegg til tillitsvalgte fra flere organisasjoner gjennomført et 4 dagers turnuskurs som består av både lovverk og planlegging av turnuser med Svein Arne Thrana. Tilbakemelding fra samtlige om at kurset har vært nyttig i det videre arbeidet.


Alle saker