Vil du hjelpe?

Registrering av frivillige og tilbud om husrom

Vi vet at det er mange som både kan og vil bidra i denne situasjonen. Vi har opprettet et par skjemaer der innbyggerne kan registrere seg hvis de vil bidra eller har ledig husrom å tilby. Dette vil være en innledende kartlegging og vi vil ta kontakt hvis behovet skulle melde seg.

Har du plass til flyktninger fra Ukraina? Registrer ledig husrom her

Jeg vil bidra som frivillig på andre måter - registrer deg her

 

Viktig informasjon til deg som ønsker å hjelpe flyktninger fra Ukraina fra UDI

Kontakt

Gro Lillesæter
Avdelingsleder for flyktningtjenesten
Mobil 908 42 909