Mottak av flyktninger

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for å ta imot flyktninger som kommer til Norge. Kommunen har ansvar for å levere for eksempel helse- og skoletjenester. Bosetting av flyktninger til kommunene i Norge foregår organisert via myndighetene i UDI og IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet), som tildeler kommunene de flyktningene som de skal bosette. Sel kommune forbereder seg på å bosette ukrainske flyktninger på kort varsel når det eventuelt kommer forespørsel fra IMDi. 

 

Les mer om situasjonen i Ukraina hos Utlendingsdirektoratet (UDI).

Nasjonalt ankomstsenter ligger i Råde kommune og er første stoppested for asylsøkere som kommer til Norge. 

Nyttig informasjon hos UDI

Være i Norge: 

Informasjon til ukrainske borgere som er i Norge om å søke beskyttelse (asyl) eller opphold.

Vil til Norge: 

Informasjon til ukrainske borgere som vil reise til Norge eller søke om opphold i Norge fra utlandet.

Hjelpe flyktninger: 

Informasjon til deg som ønsker å hjelpe flyktninger fra Ukraina.