Informasjon angående jod-tabletter

Alle kommuner i Norge plikter å kunne tilby jodtabletter til enkelte grupper av innbyggerne ved eventuelt radioaktive utslipp fra atomreaktorer. Dette gjelder barn og unge under 18 år, samt gravide og ammende. Disse gruppene har størst risiko for å utvikle kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha vært utsatt for radioaktivitet.

Sel kommune har tabletter på lager til disse gruppene ved et eventuelt behov. Skoler og barnehager har jod-tabletter til alle elever og barn på lager, og disse vil bli distribuert fra skoler/barnehager ved et eventuelt utslipp.

Jodtabletter er virksomme også etter datostempling, og den faktiske holdbarheten sjekkes hvert år av Norsk medisinaldepot. Kommunen varsles dersom tablettene som kommunen har lagret har fått redusert effekt. 

Utover dette er det anbefalt at alle personer under 40 år har jodtabletter lagret hjemme som en del av sin egenberedskap. Det forutsettes at disse må anskaffes på egen hånd da Sel kommune kun har kapasitet til utdeling av jod-tabletter til barn og unge under 18 år samt ammende og gravide.

Du kan lese mer om bruken av jodtabletter på nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. 
Det anbefales også at innbyggerne til enhver tid følger rådene for Egenberedskap fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Information about iodine tablets in different languages