Kommunalt foreldreutvalg (KFU)

Mellom Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved den enkelte skole og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) på sentralt nivå, er det ikke noe lovhjemlet foreldreorgan. I omkring 180 av landets 430 kommuner er det opprettet foreldreutvalg på kommunalt nivå (KFU) på frivillig basis. Hensikten med KFU er å koordinere skolenes behov og ønskene i kommunen, og å drive opplæring og erfarings-utveksling.

Sel kommune:

I ”Skuleplan for 2009 – 2013” står det i handlingsplanen at kommunalsjefen i samarbeid med rektorene og FAU i løpet av 2010 skal  vurdere om det er interesse og behov for et kommunalt foreldreutvalg (KFU). Arbeidet med å lage framlegg til vedtekter for et KFU i Sel ble startet opp i 2010.

Framlegg til vedtekter ble behandlet i FAU ved den enkelte skole i løpet av våren 2011. Vedtektene ble godkjent i driftsutvalget 11.04.2011.

KFU består av 2 representanter fra FAU ved hver skole.

Medlemmer i KFU 2018-19:

 

Heidal skule:

Even Knørr
Anne Djupdalen

Otta skole:

Unni Dahlen
Åse Marit Hage

Otta ungdomsskole:

Bodil Bårdløkken
Anders Kolbotn

Sel skule:

Vegard Haugstulen
Per Torbjørn Rindhølen
 

Vedtekter for KFU i Sel kommune (PDF, 30 kB)

Driftsutvalgets saksutredning for godkjenning av vedtekter for KFU av 11.04.2011 (PDF, 18 kB)

Informasjon fra FUG om Kommunale foreldreutvalg

Kontakt

Kristin Rønn Gårderløkken
Kommunalsjef - oppvekst og skole
Mobil 917 23 364