Kommunalt foreldreutvalg (KFU)

Mellom Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved den enkelte skole og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) på sentralt nivå, er det ikke noe lovhjemlet foreldreorgan. I omkring 180 av landets 430 kommuner er det opprettet foreldreutvalg på kommunalt nivå (KFU) på frivillig basis. Hensikten med KFU er å koordinere skolenes behov og ønskene i kommunen, og å drive opplæring og erfarings-utveksling.

Sel kommune:

I ”Skuleplan for 2009 – 2013” står det i handlingsplanen at kommunalsjefen i samarbeid med
rektorene og FAU i løpet av 2010 skal vurdere om det er interesse og behov for et kommunalt
foreldreutvalg (KFU). Arbeidet med å lage framlegg til vedtekter for et KFU i Sel ble startet opp
i 2010.

Framlegg til vedtekter ble behandlet i FAU ved den enkelte skole i løpet av våren 2011. Vedtektene ble godkjent i driftsutvalget 11.04.2011.

KFU består av 2 representanter fra FAU ved hver skole.

KFU 2017-18:

Heidal skule Turid Svindland  
  Anne Djupdalen  
Otta skole Veronika Wolf  
  Hans Roger Solhjem  
Otta ungdomsskole Tove Myhren Til 2018
  Rakel Lindviksmoen Til 2019
Sel skule Anne-Gina Holen  
  Per Torbjørn Rindhølen  

 

Vedtekter for KFU i Sel kommune (PDF, 30 kB)

Driftsutvalgets saksutredning for godkjenning av vedtekter for KFU av 11.04.2011 (PDF, 18 kB)

Informasjon fra FUG om Kommunale foreldreutvalg