Kommunalt foreldreutvalg (KFU)

Mellom Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved den enkelte skole og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) på sentralt nivå, er det ikke noe lovhjemlet foreldreorgan. I omkring 180 av landets 430 kommuner er det opprettet foreldreutvalg på kommunalt nivå (KFU) på frivillig basis. Hensikten med KFU er å koordinere skolenes behov og ønskene i kommunen, og å drive opplæring og erfarings-utveksling.

Sel kommune:

I ”Skuleplan for 2009 – 2013” står det i handlingsplanen at kommunalsjefen i samarbeid med rektorene og FAU i løpet av 2010 skal  vurdere om det er interesse og behov for et kommunalt foreldreutvalg (KFU). Arbeidet med å lage framlegg til vedtekter for et KFU i Sel ble startet opp i 2010.

Framlegg til vedtekter ble behandlet i FAU ved den enkelte skole i løpet av våren 2011. Vedtektene ble godkjent i driftsutvalget 11.04.2011.

KFU består av 2 representanter fra FAU ved hver skole. Kommunalsjefen eller representant for denne, har møte- og talerett i KFU.

Medlemmer i KFU 2020-21:

 

Heidal skule:

Bjørn Kyrre Vang
Gro Sanden

Otta skole:

---
---

Otta ungdomsskole:

Rune Grønn
Linda Marie Skogstad


 

Vedtekter for KFU i Sel kommune (PDF, 30 kB)

Driftsutvalgets saksutredning for godkjenning av vedtekter for KFU av 11.04.2011 (PDF, 18 kB)

Informasjon fra FUG om Kommunale foreldreutvalg

Kontakt

Kristin Rønn Gårderløkken
Kommunalsjef
Mobil 917 23 364