Skolehelsetjenesten på Otta ungdomsskole

Skolehelsetjenesten er gratis, og omhandler forebyggende helsearbeid. Vi jobber innenfor områdene fysisk, psykisk, sosial og seksuell helse. Vi tilbyr faste undersøkelser på ulike klassetrinn, samt "åpen dør" hvor elevene kan møte uten å bestille time. Vi tilbyr helseundersøkelse, veiledning, vaksinering og oppfølging, og samarbeider med ulike faggrupper etter behov. Elever og foreldre/foresatte kan selv ta kontakt med helsesykepleier, eller via lærer. Skolehelsetjenesten arbeider tett sammen med skolen om å gi god helseinformasjon, samt skape et godt skolemiljø for elevene. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt etter Helsepersonelloven.

Foreldre/foresatte til elever under 16 år vil få skriftlig beskjed om faste helseundersøkelser og vaksinering, og må samtykke til at dette utføres. 

Helsesykepleier/miljøterapeut er tilstede følgende dager: 

Mandag kl. 09.00-14.00
Onsdag kl. 09.00-14.00

Faste tilbud fra skolehelsetjenesten:

8. trinn: Helse- og trivselssamtale, samt måling av høyde og vekt. Oppfølging etter behov. Undervisning i psykologisk førstehjelp.
9. trinn: Helseuke
10. trinn: Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt.

Alle unge mellom 13-25 år har også tilbud om gratis helsestasjon for ungdom. Les mer HER.

Kontakt oss:

Helsesykepleier Gry Hege Hagberg, tlf: 993 08 930
Miljøterapeut Berit Rosten Haugstulen, tlf: 412 06 481
Otta helsestasjon, tlf: 974 81 138