Til foreldre/foresatte ved Otta ungdomsskole

FAU har fått en henvendelse fra leder i Ottamartnan om å ordne en alkoholfri ungdomsfest for de under 18 år under årets Ottamartna.

For at dette skal kunne gjennomføres, trengs det en del frivillige foreldre/foresatte til å både planlegge og gjennomføre arrangementet.

Otta Kulturhus er booket og kan disponeres til formålet, men skulle det være forslag om andre egnede lokaler så er det ikke noe i veien for dette.

Hva og hvordan dette arrangementet ev. skal gjennomføres, er opp til dere. Men det bør være noe mer en kun et åpent lokale, da det i seg selv kanskje ikke er attraktivt nok.

De som har en interesse av å delta, kan melde fra til meg slik at vi snarest får satt ned en arrangementskomité som kan begynne med planleggingen.

 

Vennlig hilsen

Kaare A.H. Bryhn / kaare.bryhn@sel.kommune.no

FAU leder Otta ungdomsskole