SFO ved Otta skole

Søknadsskjema for høstferie SFO ved Otta skole (PDF, 302 kB). Søknadsfrist: fredag 16. september.

SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

SFO på Otta skole har egne lokaler på avdelingen på Nyhusom. I tillegg kan skolefritidsordningen benytte skolens uteområde og andre rom som bibliotek, datarom og allrom. SFO har egen årsplan.

 

 

.

Opningstider

Åpningstider SFO Otta skole
Mandag - Fredag 07.00 - 08.40 13.25 - 16.30

Adresse

SFO, Otta skole avd. Nyhusom

Selsvegen 98, 2670 Otta

Telefon:

SFO, mobil: 480 68 549

Kontoret, Nyhusom: 907 06 043

Kontoret, Otta skole: 918 99 903