Otta skole

 

VELKOMMEN TIL NY OTTA SKOLE 3. januar 2023!

Otta skole er en av tre grunnskoler i Sel kommune. Skolen er en barneskole med for tiden 327 elever fordelt på trinnene 1-7.  Det er 58 ansatte. Personalgruppen består av pedagoger, fagarbeidere, miljøterapeuter og vernepleier. Administrasjonen består av rektor, 2 inspektører og merkantil medarbeider. Alle skolene i Sel jobber i tråd med Kvalitetsplan for Selskolen 2018-2022 - Til elevens beste gjennom samhandling, entusiasme og likeverd, vedtatt av kommunestyret. Skolen arbeider for at ansatte sammen med elevene, foreldrene og andre samarbeidende instanser skal skape et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø.

Kontakt

Otta Skole
Hovednummer
Mobil 918 99 903
Otta skole SFO
Hovednummer SFO
Mobil 480 68 549
Bente Mona Krogsæter
Rektor - Otta skole
Mobil 415 52 767

Adresse

Besøksadresse:

Skansen 3A, 2670 Otta

e-post: ottaskole@sel.kommune.no

Postadresse:

Otta skole, Skansen 3A, 2670 Otta

 

 Følg gjerne Otta skole på Facebook

 

Kart