Otta skole

 

Otta skole er en av tre grunnskoler i Sel kommune. Skolen er en barneskole med for tiden 327 elever fordelt på trinnene 1-7. Skolen er delt på to avdelinger i hver sin ende av byen. Trinnene 1-4 og SFO er samlet på avd. Nyhusom, og trinnene 5-7 er samlet på avd. Sentrum. Etter planen skal alle trinnene samles i en ny Otta skole senest 1.1.2023. Det er 58 ansatte. Personalgruppen består av pedagoger, fagarbeidere, miljøterapeuter og vernepleier. Administrasjonen består av rektor, 2 inspektører og merkantil medarbeider. Alle skolene i Sel jobber i tråd med Kvalitetsplan for Selskolen 2018-2022 - Til elevens beste gjennom samhandling, entusiasme og likeverd, vedtatt av kommunestyret. Skolen arbeider for at ansatte sammen med elevene, foreldrene og andre samarbeidende instanser skal skape et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø.

Otta skole, avd. Nyhusom

1.-4. klasse holder til på Nyhusom. Skolen blei bygd i 2000. Byggetrinn II blei oppført i 2010. Nybygget har allrom med kjøkkenavdeling, bibliotek/mediatek og datarom.

Skolefritidsordningen (SFO) er lokalisert på Nyhusom.

Besøksadresse: Selsvegen 98

 

Otta skole i sentrum

5.-7. klasse holder til i sentrum, på gamle Otta skole. Skolen er bygd i flere trinn, med eldste bygg fra 1920-tallet.

Besøksadresse: Olav Bismosgate 4

Kontakt

Sentrum Otta skole
5.-7. trinn
Mobil 918 99 903
Nyhusom Otta skole
1.-4. trinn
Mobil 907 06 043
Bente Mona Krogsæter
Rektor - Otta skole
Mobil 415 52 767

Adresse

Besøksadresse Nyhusom:

Selsvegen 98, 2670 Otta

Tlf: 907 06 043

Besøksadresse Otta skole i sentrum:

Olav Bismosgate 4, 2670 Otta

Tlf: 918 99 903

e-post: ottaskole@sel.kommune.no

Postadresse:

Otta skole, Olav Bismosgate 4, 2670 Otta

 Følg gjerne Otta skole på Facebook

Kart

Otta skole