Skolehelsetjenesten på Heidal skule 1.-10. klasse

Skolehelsetjenesten er gratis, og omhandler forebyggende helsearbeid. Vi jobber innenfor områdene fysisk, psykisk, sosial og seksuell helse. Vi tilbyr faste undersøkelser på ulike klassetrinn, samt "åpen dør" hvor elevene kan møte uten å bestille time. Vi tilbyr helseundersøkelse, veiledning, vaksinering og oppfølging, og samarbeider med ulike faggrupper etter behov. Elever og foreldre/foresatte kan selv ta kontakt med helsesykepleier, eller via lærer. Skolehelsetjenesten arbeider tett sammen med skolen om å gi god helseinformasjon, samt skape et godt skolemiljø for elevene. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt etter Helsepersonelloven. 


Foreldre/foresatte til elever under 16 år vil få skriftlig beskjed om faste helseundersøkelser og vaksinering, og må samtykke til at dette utføres. 

Helsesykepleier/miljøterapeut er tilstede følgende dager: 

Mandag kl. 09.30-14.00
Torsdag kl. 09.30-14.00

Faste tilbud fra skolehelsetjenesten: 

1. trinn: Skolestartundersøkelse hos helsesykepleier og lege

  • Vurdering av helsetilstand
  • Oppfølging av barnet og de foresattes behov og ønsker
  • Informasjon om skolehelsetjenesten sitt tilbud

2. trinn: Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt.
3. trinn: Helse- og trivselssamtale, samt måling av høyde og vekt. Oppfølging etter behov.
4. trinn: "Sinna mann"; film og undervisning om temaet vold i nære relasjoner.
5. trinn: Undervisning i klassen om Helsesirkelen, samt oppfølgingssamtale med hver enkelt elev. 
6. trinn: Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR). Pubertetsundervisning. 
7. trinn: Vaksine mot humant papillomavirus (HPV). To doser.
8. trinn: Helse- og trivselssamtale, samt måling av høyde og vekt. Oppfølging etter behov. Undervisning i psykologisk førstehjelp.
9. trinn: Helseuke
10. trinn: Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt.

Alle unge mellom 13-25 år har også tilbud om gratis helsestasjon for ungdom. Les mer HER.

Kontakt oss:

Helsesykepleier Elisabeth Hosar, tlf: 918 51 982
Miljøterapeut Berit Rosten Haugstulen, tlf: 412 06 481
Otta helsestasjon, tlf: 974 81 138