FAU ved Heidal skule 2022-23

FAU 2022-2023

FAU 2022-2023
Klasse FAU-rep 1 FAU-rep 2
1 Vibeke Igletjern Inger-Lise Leirflaten
2 Nina Hvoslef Linda Trønnes
3 Lene Charlotte Hestnes Anita Hansen
4 Kari Lilleseter Svein Ragnar Baggethun
5 Kaja Mugaas Roger Johansen
6 Anne Katrine Slette Anita Hansen
7 Ann Mari Evenrud Jon Kristen Garmo
8 Therese Hjellet Annette Rudi
9 Stein Erik Gaustad Pål Torje S. Steineide
10 Erik Steine Siv Unni Nygård

Styre FAU 2022-2023

Styre FAU 2022-2023
Verv: Representant 1 Representant 2
Leiar: Svein Ragnar Baggethun
Nestleiar: Jon Kristen Garmo
Kasserar: Stein Erik Gaustad
Sekretær: Siv Unni Nygård
Samarbeidsutval/ skulemiljøutval: Kari Lilleseter Svein Ragnar Baggethun
Kommunalt foreldreutval: Roger Johansen

Resten av FAU er da styremedlemmar.