Leirskolen Den norske Fjellskolen Rondeheim

Leirskolen Den norske Fjellskolen Rondeheim ble etablert i 1957 og er den første faste leirskolen i Norge.

Da Terje og Dagfrid Vigerust startet med leirskole for over 50 år siden, var det med bakgrunn i ønsket om å få skolebarna opp fra skolebenken og ut i naturen.

I løpet av disse årene har over 180.000 barn og unge hatt spennende opplevelser på Høvringen, og mange kommer tilbake seinere som turister. I dag drives leirskolen av Karoline Holden Eriksen og Nils Hesthag.

Opphold og aktiviteter her gir ei positiv profilering av kommunen og fjellområdet vårt, og vi håper at flere skoler vil benytte det gode tilbudet som gis. Utenom leirskoletilbudet drives stedet som turistbedrift.

Sel kommune er ansvarlig for at leirskolen har godkjent pedagogisk personale, og har arbeidsgiveransvar for disse.

Virksomhetsleder for de ansatte på fjellskolen er Bente Krogsæter – bente.krogsaeter@sel.kommune.no.

Avdelingsleder er Elise Gjestvang - elise.gjestvang@sel.kommune.no, tlf: 971 45 491

 

Les mer om Leirskolen Den norske Fjellskolen Rondeheim her

Adresse

Høvringsvegen 830, 2673 Høvringen

Telefon: 977 55 103

E-post: post@rondeheim.no

 Følg gjerne Rondeheim på Facebook