Nyhetsbrev Otta barnehage sommeren 2023

Fra 1. august vil vi være Otta barnehage med avdeling Selsverket, Heggelund og Ottbragden fram til uke 41. Fra 1. august er Reidun Aasgaard styrer/virksomhetsleder og Camilla Ulvolden assisterende styrer/virksomhetsleder.

Siden det nye barnehagebygget ikke er ferdig før i oktober så vil det daglige/stedlige ansvaret være:

  • Selsverket: Lisbeth Tho
  • Heggelund: Camilla Ulvolden
  • Ottbragden: Reidun Aasgaard

Vi skal samordne flere systemer for informasjon og kommunikasjon innad og utad fra 1. august.
Foresatt app blir for Otta barnehage fra 21. august (nytt barnehageår). Da er de nye barna med. (se egen informasjon ang. app).

Barn og foresatte:

FAU Otta barnehage med Camilla og Reidun. - Klikk for stort bildeFAU Otta barnehage med Camilla og Reidun.

Vi hadde foreldremøte 23.05 og i tillegg møter med nye foreldre der vi må bruke tolk. 

Vi har hatt besøksdager for de nye barna på de barnehagehusene de skal begynne på i august.
Der avtaler den enkelte pedagog hvilken dag barna kommer på besøk.

På besøksdag blir det avtalt nærmere om oppstarten til høsten. Plan for tilvenning sendes ut til alle foresatte med nye barn i barnehagen.

Det nye FAU (foreldreutvalget) for Otta barnehage var med på befaring 27.06.2023. Vi ble og drøftet en plan for foreldresamarbeidet, markeringer og tradisjoner for 2023-2024.

 

 

Ansatte:

Ansatte har hatt fire personalmøter og flere planlegginger sammen dette barnehageåret der kultur og lagbygging og faglige refleksjoner har vært i fokus. Og det å ha det moro sammen.

Det blir felles planleggingsdager i august for Otta barnehage.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

 

Bygg:

Arbeid med barnehagen følger oppsatt plan med ferdigstillelse i uke 41.
Utvendig blir store deler av bygget beiset. De skifter vinduer i hele bygget. Vegger innvendig i store deler av bygget er på plass og malt. Gulvbelegg er lagt mange steder.
Her skjer det mye fra uke til uke.

 

Uteområde:

Gjerder i ytterkant av barnehagens område er snart på plass.
De har startet opp med å ta ned store leikeapparat fra de eksisterende barnehagene, flytte og finne plass til de på det nye uteområdet etter plan fra landskapsarktitekt

Otta barnehage - plan for uteområde - Klikk for stort bildeOtta barnehage - plan for uteområde

 

Parkering:

Det jobbes med å få til en god plan for parkering. På området på nordsiden skal ansatte fra både Otta barnehage og Otta læringssenter parkere, i tillegg til levering og henting av barn og parkeringsbehov ved Smurfen barnehage.
Trafikksikkerhet for både gående, syklende og kjørende er viktig.

 

Vi i Otta barnehage ønsker alle en god sommer!