Nyhetsbrev Otta barnehage mars 2023

Vi i ressursgruppa for Otta barnehage har vært på besøk på byggeplassen. Styrere, ansattrepresentanter og pedagogisk konsulent ble forskriftsmessig kledd og vist rundt av prosjektleder Jon Leirflaten. Vi fikk den gledelige melding en om at prosjektet er helt i rute ifht planen om at det skal være ferdig til uke 41. Denne uka har de vært konsentrert om arbeidet på småbarnsavdelingene, der vegger nå er i ferd med å komme opp. Rett over påske starter de å bygge inn gjennomgangen mellom byggene. Den trappa vi står i er nå revet.

Besøk på Otta Barnehage mars 2023 - Klikk for stort bildeRessursgruppa for Otta barnehage besøker byggeplassen

Opptak i Otta barnehage

Ved søknadsfrist 1.mars hadde Otta barnehage venteliste, men alle barn på søkerlisten med rett til barnehageplass fikk tilbud om barnehageplass i Sel. Dette er mulig fordi vi har samordnet opptak med private barnehager og at kommunen samlet sett har nok barnehageplasser. Etter at søkere har takket ja eller nei til tilbud så er det nå slik at alle med rett til plass som sto på venteliste har fått tilbud om plass i Otta barnehage. Vi er glade for at alle nå har fått plass på den barnehagen de har som 1.prioritet. (Viser til Barnehageloven § 16 rett til plass i barnehage.)

Samarbeid med foreldre/foresatte

Vi har aktive foreldreutvalg i barnehagene (FAU) og de er en viktig ressurs inn i planleggingen av den nye barnehagen. Det er viktig at dere som blir foreldre/foresatte i Otta barnehage gir dem innspill og spørsmål som de kan ta med inn i samarbeidet med barnehagen. Det vil bli møte med FAU etter påske,og foreldremøte Otta barnehage blir 23.mai kl 18 på rådhuset.

Ansatte og organisering av barnegrupper

Vi har vært igjennom en prosess med bemanningsplan, utvidelse av stillinger og ansettelser ut fra intern utlysning. I uka før påske er det lyst ut ledige stillinger på kommunens hjemmeside. Mer informasjon om organisering vil komme når det er mer klart med ansettelsene.

 

Ressursgruppa for Otta barnehage besøker byggeplassen - Klikk for stort bildeRessursgruppa for Otta barnehage besøker byggeplassen

 

Nytt om foreldrebetaling

Har du flere barn i barnehagen? Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent. For det tredje barnet og eventuelt flere barn, har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass fra høsten 2023. (kilde: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/)

 

Da ønsker vi barn, foreldre/foresatte og ansatte en riktig god påske!