Nyhetsbrev Otta barnehage februar 2023

25. januar hadde vi møte for miljøgruppene og samarbeidsutvalgene for de barnehagene som skal inn i Otta barnehage. Det er Selsverket, Heggelund/Sandbu og Ottbragden barnehage sine barn og ansatte som skal samles fra uke 41 i Otta barnehage, Selsvegen 98, 2670 Otta. Miljøgruppene er sammensatt av fagforeningsrepresentanter og verneombud fra de berørte barnehagene. Samarbeidsutvalgene er lovpålagte utvalg der foreldre, eier (politikere) og ansatte er representert.

Otta barnehage på Nyhusom - illustrasjjonsbilde - Klikk for stort bildeFebruar 2023 – rivearbeid innvendig er i gang.

De tre barnehagene blir administrativt Otta barnehage fra 1. august, men må driftes i de eksisterende lokalene fram til Otta barnehage står ferdig i uke 41. Dette var ett av temaene på møtet 25.januar; Hvordan drifte barnehagen på en god måte til beste for barna fra nytt barnehageår starter opp 21.august fram til vi skal samles i Otta barnehage sine lokaler. Her kom det mange nyttige og gode innspill fra både eier, foresatte og ansatte der de var tydelige i at trygghet for det enkelte barnet, ivaretakelse av relasjoner både mellom barn og barn/voksen ble vektlagt, noe som har resultert i følgende avgjørelse:

De barna som har plass i Selsverket, Heggelund og Ottbragden barnehage vil være i “sine gamle” barnehagelokaler fram til vi flytter til ny Otta barnehage i uke 41. Da flytter de til sine nye avdelinger sammen med barn på samme alder, og de vil ha med seg noen ansatte som de kjenner. Nye søkere som får barnehageplass fra 21. august vil få plass i en av de “gamle” barnehagelokalene ut fra hvilken gruppe de skal starte opp i, slik at de følger samme barnegruppe og ansatte inn i ny barnehage i uke 41.

Fakta om Otta barnehage:

Vi er nå i planleggingsfase og fastsetting av barnehagens rom og innvendige installasjoner, møblering og uteområdets utforming.
Personalet er med i prosessen gjennom felles personalmøter, møter mellom representanter fra barnehagene og at ny ledelse og ansattrepresentanter deltar i brukermøter.
Foresatte vil bli jevnlig orientert om prosjektet og organisering av tilbudet framover gjennom foreldresamtaler og informasjon i barnehage app.
Opptak til barnehageåret 2022-2023 har søknadsfrist 1. mars. Nye barn vil få plass i Otta barnehage, men må starte opp i en av de “gamle” barnehagene fra 21.august. De vil starte opp sammen med de barna og ansatte som skal være i samme gruppe i de nye lokalene.

Otta barnehage starter opp med 3 småbarnsavdelinger og 3 storebarnavdelinger i de nye lokalene, og kan utvide kapasitet ved behov.