Barnehageopptak i Sel kommune

Søknad om barnehageopptak for skoleåret 2024-25 er åpnet og hovedopptaket har søknadsfrist 1. mars 2024.

For å søke logger du inn i Foresattportalen (Velg Logg inn med ID-porten)

Ny søknad: 

  • Alle som søker for første gang
  • Alle som har plass i barnehage i dag, og ønsker plass i en annen barnehage (overføring) 


Endre plasstype: 

  • De som har barnehageplass, og ønsker flere dager i samme barnehage

 

De som allerede har en søknad i foresattportalen og har plass i dag, trenger ikke søke på nytt. 

Dersom søknaden ikke er aktuell, må den slettes i foresattportalen.

 

Nye vedtekter for de kommunale barnehagene skal til politisk behandling i februar. De nye vedtektene vil ligge til grunn ved opptak 1. mars, og trer i kraft fra 19.08.2024. Endringer i vedtektene for de kommunale barnehagene kan innebære endringer i antall dager som tilbys pr. uke. 

 

§ 16. Rett til plass i barnehage

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.

 

Kommunale barnehager:

Otta barnehage: tlf. 976 05 714

Heidal barnehage: tlf. 900 15 265

Sel barnehage: tlf. 414 99 606

Her finner du mer informasjon om våre kommunale barnehager

 

Private barnehager:

Smurfen barnehage As: tlf. 960 11 091

Thoskogen Naturbarnehage: tlf. 413 51 443

Her finner du mer informasjon om de private barnehagene

Ved spørsmål ta kontakt med styrer ved den enkelte barnehage. 

Kontakt

Hilde Bjørklund
Konsulent oppvekst
Mobil 950 23 527