Skatteoppkrevjaren i Ottadalen

Skatteoppkrevjaren i Sel, Vågå, Lom og Skjåk har frå 6. mars 2014 samordna seg i skatterekneskapet. I den samanheng så får vi eit felles kontor som heiter Skatteoppkrevjaren i Ottadalen. Felles kontorstad er Vågå.

Kontoret har ansvar for:

  • Innfordring av skatt og avgifter
  • Kontroll av arbeidsgjevar
  • Kommunen sin skatterekneskap
  • Informasjon og rettleiing

Kontonummer til skatteoppkrevjaren i Sel er 6345.06.05176


Kontordagar i dei andre kommunane.
Lom kommune: onsdag
Skjåk kommune: måndag og fredag.


Felles postadresse er:
Skatteoppkrevjaren i Ottadalen
Edvard Storms veg 2 
2680 Vågå

 

Her finn du skatteoppkrevjaren sine sider hos Vågå kommune.

Kontakt

Svein Morten Haverstad
Skatteoppkrever
Telefon 61 29 36 55