Skatteetaten ovetar skattekreveroppgavene fra 1. november 2020

Fra 1 november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for Skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag, inkludert arbeidsgiverkontrollen.

Skatteetaten vil med dette få hele ansvaret for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i Ottadalen (Vågå kommune) som Sel, Vågå, Lom og Skjåk har vært tilsluttet.

Mer informasjon vil bli lagt ut på Skatteetaten sine sider

Oppgavene som blir overført til skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto/saldoutskrift for skatt og avgift.