Purrerutiner og begrep

Vi har i den senere tid mottatt en del henvendelser fra innbyggere som har mottatt inkassovarsel, og har spørsmål rundt dette. I det nye innfordringsprogrammet som alle 6 norddalskommunene har tatt i bruk, er det noen nye begrep når det gjelder purring.

 

Altså er purrerutinene slik:

Forfalt faktura Som hovedregel forfall den 20.
Inkassovarsel (1.gangs purring) Ca 14 dager etter forfall på faktura. Betalingsfrist på denne er ca 14 dager.
Betalingsoppfordring Blir sendt ut ca 14 dager etter betalingsfrist på inkassovarselet. Denne har også 14 dagers forfall.
Utleggsbegjæring Etter forfalt betalingsoppfordring blir videre innfordring vurdert ( tvangstiltak, rettslig innkreving)

 

Dette er i henhold til Lov om inkassovarsel.

Les mer om purring og inkasso på altinn.no