Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr

Sel kommune har kunngjort oppstart av arbeidet med revidering av forskrift om Kommunale vann- og avløpsgebyr. Gjeldende forskrift er vedtatt av Sel Kommunestyre 16.06.2003.

 
 

Den nye forskriften vil bli lagt ut til offentlig høring i 6 uker når den er ferdig utarbeidet.