Betaling av kommunale avgifter

Sel kommune opprettet i 2014 nytt bankkontonummer for betaling av kommunale regninger. Det nye nummeret krever bruk av KID-nummer. Det blir ingen endring for de som har e-faktura og avtalegiro, de trenger ikke foreta seg noe. De som får faktura pr. post, må bruke det nye nummeret og KID. Sel kommune oppfordrer sine kunder til å inngå avtaler om e-faktura og/eller avtalegiro. Les mer om avtalegiro og efaktura her.

Fakturagebyr:

Fra 01.01.2016 er det innført fakturagebyr på papirblanketter med kr. 30.  Ved bruk av eFaktura, avtalegiro eller Epost blir det ikke ilagt fakturagebyr. Dette vedtok kommunestyret i møte 11.12.15 i forbindelse med budsjettet for 2016.

Eiendomsavgifter:

De årlige eiendomsavgiftene deles i 4 terminer med forfall:

  • 20. februar
  • 20. mai
  • 20. august
  • 20. november

Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer sammen med kommunale avgifter.

For skatteytere med årlig eiendomsskatt under kr. 600,- vil hele beløpet bli fakturert i andre termin.